Cauta: 

TIP CURS:

AUDITOR EXTERN CALITATE/MEDIU / SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA AUTORIZAT CNFPA

AUDITOR EXTERN SIGURANTA ALIMENTULUI/SECURITATEA INFORMATIEI
COD: AC/AM/AHS/AHC/ASI

Nota
Participantii la acest tip de curs, in urma examenului corespunzator si a indeplinirii tuturor conditiilor de eliberare a certificatului de auditor extern  (
CLICK AICI) vor obtine certificatul ARC si EOQ de Auditor / Lead Auditor corespunzator tipului de certificat de Manager pe care îl poseda (MC, MM, MHS, MHC, MSI).

Certificatele AC, AM si AHS vor fi însotite de diplome eliberate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

 

OBIECTIVE:
a) cunoasterea metodologiei de audit si dobandirea capabilitatii de a conduce si organiza procesul de audit (conform ISO 19011 si 17021, editiile in vigoare);
b) dobandirea si demonstrarea atributelor personale necesare pentru derularea eficienta si efectiva a unui proces de audit, cum ar fi: diplomatie, tact, obiectivitate si spirit de echipa (conform ISO 19011 si 17021 editiile in vigoare).

CANDIDATI: Persoane care urmeaza sa:
deruleze audituri de sistem, secunda si terta parte, in conformitate cu standardele relevante de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

DURATA:

Instruire teoretica - 40 ore (o saptamâna)


TEMATICA CURSURILOR AC/AM/AHS/AHC/ASI

1. Introducere

 • Concepte si definitii (SR EN ISO / CEI 17000: 2005)
 • Structuri internationale, regionale si nationale în domeniul evaluarii conformitatii
 • Noua Abordare si Abordarea Globala
 • Certificarea produselor
 • Certificarea personalului
 • Acreditarea laboratoarelor de încercari si etalonari
 • Certificarea sistemelor de management
 • Terminologie specifica auditului, conform SR EN ISO 19011 si SR EN ISO 9000:2006
 • Tipuri de audit
 • Auditul de produs/serviciu
 • Auditul de proces / procedura
 • Auditul de sistem (Auditul calitate/mediu/combinat)
 • Elemente fundamentale privind auditarea sistemelor de management

2. Planificarea, pregatirea si conducerea auditurilor de sistem

 • Solicitarea evaluarii
 • Stabilirea programelor de audit
  • Obiectivele si amploarea programului de audit
  • Responsabilitati corelate cu programul de audit
  • Resursele programului de audit
 • Implementarea programului de audit si proceduri ale programului de audit
 • Monitorizarea si analiza programului de audit.
 • Activitatile procesului de audit
  • Initierea auditului
  • Fezabilitatea auditului
  • Selectarea echipei de audit
  • Stabilirea contactului initial cu auditatul
  • Analiza documentatiei
  • Pregatirea activitatilor de audit la fata locului. Planul de audit
  • Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului
  • Colectarea si verificarea informatiilor
  • Tehnica de chestionare / comunicare a auditorului
  • Aspecte practice referitoare la derularea efectiva a interviului
  • Tipuri de probleme care pot sa apara în timpul auditului la fata locului
  • Generarea constatarilor de audit
  • Pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit
 • Competenta si evaluarea auditorilor

3.Tehnica interviului

 • Tipuri comportamentale
 • Analiza tranzactionala
 • Teoria comunicarii
 • Programarea neuro - lingvistica

4. Modificari propuse pentru revizia ISO 9001

5. Studii de caz, jocuri pe roluri.

Instruire practica

Instruirea teoretica este urmata, la cererea participantilor, de o instruire practica, ce va consta în: activitati de evaluare documentatii de sistem, activitati de planificare audituri de sistem, audituri la fata locului, elaborare rapoarte de audit.

Programul cursurilor si taxele de curs le gasiti aici!

<<pagina precedenta   pagina urmatoare>>
© Copyright 2002 - ARC - Toate drepturile rezervate