****NOUTATI****

******

 

Accesati programul nostru de cursuri aici!

******

Curs instruire - Sistemul de management al inovarii - ISO DIS 56001

Taxa de curs: 130 euro /persoana

Data: 25-26.03.2024

Detalii la tel. 0722313010

- Liliana Nitu

******

Curs instruire - Audit de deseuri

Taxa de curs: 130 euro /persoana

Data: 28-29.03.2024

Detalii la tel.  0752 199 217 - Ioana Negoescu

******

Curs instruire - Principiile economiei circulare si schema ISCC - prezentare generala

Taxa de curs: 130 euro /persoana

Data: 11-12.04.2024

Detalii la tel.  0752 199 217 - Ioana Negoescu

******

 

Curs Responsabil calitate laborator conform SR EN ISO / CEI 170025:2018  

Taxa de curs: 200 Euro+TVA

Data: 15-17.04.2024

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

 

******

Curs prezentare generala sistemul de management al energiei ISO 50000

Taxa de curst: 340 Euro+TVA

Data: 22-24.04.2024

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

 

******

Curs prezentare generala sistemul de management al sigurantei alimentului - ISO 22000 / HACCP

Taxa de curst: 340 Euro+TVA

Data: 16-17.05+23-24.05.2024

Detalii la tel. 0752 199 217 - Ioana Negoescu

******

Curs instruire - Tranzitie la ISO / IEC 27001 - sisteme de management securitatea informatiilor

Taxa de curs / examen: 65 euro /persoana

Detalii la tel. 0722313010

- Liliana Nitu

******

Curs instruire formator -autorizat ANC (cod COR 242401)

Taxa de curs / examen: 250 euro /persoana

Detalii la tel. 0722313010

- Liliana Nitu

******

Curs instruire auditor intern calitate -autorizat ANC (cod COR 214130)

Taxa de curs / examen: 350 euro /persoana

Perioada de desfasurare: 20.02-01.03.2023 (8 zile)

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

******

Curs instruire Responsabil sistem SSM conform SR ISO 45001:2018

Taxa de curs: 200 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

 

******

Curs instruire conform standardului SR EN ISO / CEI 17067:2014

Taxa de curs: 120 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0722 313010 - Liliana Nitu

******

Curs instruire conform standardului SR EN ISO / CEI 17065:2012

Taxa de curs: 200 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0722 313010 - Liliana Nitu

******

Curs instruire conform standardului SR EN ISO / CEI 17020:2012

Taxa de curs: 200 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

******

Curs instruire privind managementul calitatii, conform cerintelor SR EN ISO 9001: 2015

Taxa de curs: 250 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

******

Curs instruire Control intern Managerial conform cerintelor ordinului 600: 2018

Taxa de curs: 250 euro + TVA/persoana

Detalii la tel. 0722 313010 - Liliana Nitu

******

 

Curs Auditor Intern Sistem Integrat - calitate-mediu-ssm

autorizat ANC

Taxa de curs si examen: 500 Euro

Detalii la tel. 0752 199 216 - Laura Stoica

******

 

Curs Prezentare principii si cerinte generale GDP

(Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use)

conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 761/2015 pentru aprobarea

Ghidului privind buna practica de distributie angro a medicamentelor si Directivei 2011/62/UE.

Durata cursului: 2 zile

Taxa de curs: 120 Euro

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Curs Managementul inovarii conform ISO 56002:2019 si ISO DIS 56001:2023

Durata cursului: 5 zile

Taxa de curs: 300 Euro

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Curs GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Responsabil cu protectia datelor) - Autorizat ANC

Taxa de curs: 250 Euro

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Curs Specialist Gestiunea Deseurilor

Taxa de curs: 150 Euro

Detalii la tel. 0752 199 217 - Ioana Negoescu

******

 

Curs Responsabil Riscuri pentru sistemul de control intern managerial

Durata cursului: 5 zile

Taxa de participare: 1500 lei+tva

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Curs Manager / Auditor intern Sistem de management anti-mita, conform standardului ISO 37001/2016

Durata cursului: 5 zile

Taxa de participare: 1500 lei+tva

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Indicatori cheie de performanta (KPI) in contextul standardului SR EN ISO 9001:2015

Durata cursului: 2 zile

Taxa de participare: 130 euro+tva

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Managementul schimbarii in contextul standardului SR EN ISO 9001:2015

Durata cursului: 2 zile

Taxa de participare: 130 euro+tva

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

Managementul riscului in contextul standardului SR EN ISO 9001:2015

Durata cursului: 3 zile

Taxa de participare: 200 euro+tva

Detalii la tel. 0722 31 30 10 - Liliana Nitu

******

 

*********

NOU!! Cursuri de scurta durata!Detalii aici

*********

 

NOU!!! CURSURI SERALE:

Toate cursurile ARC se pot desfasura, la cerere, conditionat de 

completarea nr. minim de 

participanti, si in regim seral:

luni-vineri, orele 16-20

sâmbata de la ora 09.00 la 15.00

 

NOU!!! CURSURI LA DISTANTA:

O parte din cursurile ARC se organizeaza si în sistemul de instruire la distanta.

Pentru detalii va rugam sa ne contactati la tel. 0722 764 297 - dna. Ioana Negoescu

*********

O noua initiativa a EOQ

PROIECTUL EVROS

Organizatia Europeana pentru Calitate (EOQ), din pozitia sa ca lider european în domeniul calitatii, doreste sa furnizeze tarilor si cetatenilor Europei posibilitati variate de schimb de informatii privind calitatea. Cu acest scop, EOQ a stabilit Sistemul Voluntar European EOQ de Înregistrare a Informatiilor privind Calitatea (EVROS) bazat pe Registrul European de Informatii privind Calitatea (Euroregister).

Din pozitia pe care o detine, EOQ este probabil unica organizatie din domeniul calitatii care este capabila de atingerea unei tinte atât de ambitioase la nivel european ca urmare a posibilitatii EOQ de a folosi infrastructura si experianta celor 34 de organizatii în domeniul calitatii - Reprezentanti Nationali - care îi sunt membri si parteneri.

EVROS – EOQ, Sistemul Voluntar European EOQ de Înregistrare a Informatiilor privind Calitatea, este un sistem de reguli si proceduri fixe si foarte bine documentate care se aplica relatiilor dintre participantii, în cadrul procesului de înregistrare în baza de date Euroregister, a informatiilor privind calitatea.

Euroregister – Registrul European al Informatiilor privind Calitatea este o baza de date detinuta de EOQ, echipata cu software si hardware necesar, creata în vederea înregistrarii si acumularii informatiilor furnizate de EVROS, a procesarii informatiilor privind calitatea si a diseminarii informatiilor catre utilizatori.

Aplicantii EVROS pot fi orice organizatie (persoana juridica) sau persoana fizica doritoare sa utilizeze mecanismele EVROS si sa includa în baza de date Euroregister, informatii despre organizatiile lor (sau personale) precum si despre activitatile derulate, cu impact în domeniul calitatii.

next page>>