Cauta: 

În conformitate cu cerintele Legii 211/2011 privind regimul deseurilor, fiecare organizatie trebuie sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa asigure îndeplinirea obligatiilor de colectare, valorificare, eliminare, evidenta si raportare a deseurilor. Aceasta persoana trebuie sa fie instruita în domeniul gestiunii deseurilor.

 

CURS SPECIALIST MANAGEMENTUL DESEURILOR
- CURS AUTORIZAT ANC

Cod SMD

OBIECTIV: Dobândirea de cunostinte si capabilitate pentru:

a)    Modul de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor speciale

b)    Conformarea cu cerintele legale referitoare la gestiunea deseurilor

c)    Implementarea unui sistem referitor la identificarea, separarea, colectarea, reutilizarea, reciclarea interna si externa, valorificarea si eliminarea deseurilor

TEMATICA

1.       Principiile de gestionare a deseurilor

2.       Tehnici de gestionare a deseurilor (colectare selectiva, transport, transfer, compostare, reciclare, incinerare, depozitare ecologica)

3.       Deseuri municipale (inclusiv fluxuri speciale de deseuri municipale – gestionarea deseurilor biodegradabile, a deseurilor de ambalaje, a deseurilor menajere periculoase, a deseurilor voluminoase)

4.       Valorificarea si eliminarea deseurilor municipale

5.       Deseuri industriale (gestionarea deseurilor industriale, transportul, depozitarea, incinerarea)

6.       Fluxuri speciale de deseuri (namoluri, DEE, VSU, uleiuri uzate, PCB, baterii si acumulatori, constructii, medicale)

7.       Legislatia privind gestionarea deseurilor

Cursul este urmat de un examen în vederea obtinerii certificatuluiARC si ANC de specialist managementul deseurilor.

Programul cursurilor si taxele de curs le gasiti aici!

     
© Copyright 2002 - ARC - Toate drepturile rezervate