Cauta: 

1. Cursuri organizate in conformitate cu Schemele Armonizate ale EOQ, in domeniul managementului calitatii,  mediului,  sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului, securitatii informatiilor

Ca urmare a promovarii examenelor corespunzatoare acestor tipuri de cursuri si numai în masura în care candidatul îndeplineste conditiile prevazute de schema de certificare, vor fi eliberate certificatele ARC si EOQ. Certificatele de Manager Calitate si Manager de Mediu vor fi însotite si de certificate eliberate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Conditiile de eliberare a certificatelor sunt precizate click aici

TIP CURS: MANAGER SISTEM CALITATE - AUTORIZAT ANC

COD: MC

OBIECTIV: Dobandirea de cunostinte si capabilitate pentru:
a) proiectarea si implementarea sistemelor de management al calitatii conform seriei de standarde SR EN ISO 9000;
b) indeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii raspunzator de sistemul de management al calitatii;
c) efectuarea de audituri interne de sistem, produs si proces;
d) efectuarea de audituri secunda parte, pentru evaluarea furnizorilor.

CANDIDATI: Persoane care urmeaza sa:
• implementeze sisteme de manangement al calitatii, in organizatii din orice domeniu de activitate
• ocupe pozitia de reprezentant al conducerii raspunzator de sistemul de manangement al calitatii;
• efectueze audituri interne de sistem, produs si proces;
• fie parteneri pentru audituri de certificare pentru propria organizatie.

DURATA: 160 ore (patru saptamani)

TEMATICA CURSURILOR MC

Saptamâna 1

 • Management
 • Principii de baza în management: luarea deciziilor, planificare, organizare, resurse umane, analiza
 • Motivare
 • Managementul de proiect: identificarea proceselor, planificarea proiectului, organizarea proiectului, executie si evaluare
 • Introducere în domeniul calitatii
 • Dezvoltarea standardelor în domeniul calitatii
 • Principii de management al calitatii


Saptamâna 2 Proiectarea sistemului de management al calitatii

                  A. Planificare

 • Cerinte generale privind sistemul de management al calitatii
 • Politica în domeniul calitatii: viziune si misiune, strategie
 • Obiective, program de management

                  B. Implementare

 • Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
 • Competenta, instruire si constientizare
 • Comunicare interna
 • Documentatia sistemului de management al calitatii
 • Relatia cu clientul
 • Aprovizionare
 • Proiectare si dezvoltare
 • Realizarea produsului/serviciului
 • Dispozitive de masurare si monitorizare

       C. Verificare si actiune

 • Monitorizare si masurare
 • Analiza datelor
 • Produs neconform, actiune corectiva si preventiva
 • Înregistrari
 • Audit intern
 • Analiza efectuata de management
 • Certificare

       D. Studii de caz

Programul cursurilor si taxele de curs le gasiti aici!

<<pagina precedenta   pagina urmatoare>>
© Copyright 2002 - ARC - Toate drepturile rezervate