Cauta: 

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PERSONAL OCP-ARC


Activitatile de examinare / certificare / înregistrare personal în domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, sigurantei alimentului si securitatii informatiei sunt desfasurate de catre Organismul de certificare personal -ARC (OCP-ARC), care este un organism independent si neutru si care functioneaza în conformitate cu Schemele EOQ pentru înregistrare / certificare personal, având la baza cerintele standardului international ISO 17024.

 

FORME DE EXAMINARE PENTRU PROFESIILE DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII / MEDIULUI / SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE / SIGURANTEI ALIMENTULUI / SECURITATII INFORMATIEI

Examinarea în vederea certificarii, pentru toateprofesiile – MC, MC-AP, MM, MHS, MHC,  MSI, AC, AM, AHS, AHC, ASI, CM/CSM, MP se desfasoara în doua etape: scris si oral. Conditia de promovare a examenului este aceea de a promova atât proba scrisa, cât si proba orala.

 

CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENELOR ONLINE

I. Participantul la examen accepta riscurile generate de mediul on-line privind protejarea si pastrarea datelor cu caracter personal,

II. Participantii au urmatoarele obligatii:

a) raspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fisierele expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicatiei / platformei  informatice;

b) de a utiliza aplicatia/platforma  informatica doar în conformitate cu prevederile legale;

c) de a nu disemina, folosi informatii, care contin date cu caracter personal, în alt mod care exced scopul prelucrarii acestor date;

III. Se interzice înregistrarea partiala sau integrala de catre participanti, prin screenshoot, printscreen, poze, înregistrare video sau alte metode,

IV. Examenele on-line organizate de Asociatia Romana pentru Calitate se desfasoara prin intermediul Google Forms pentru chestionarul scris si aplicatia  Zoom pentru examenul oral.

V. Înainte de începerea examinarii, participantii au obligatia de a verifica conditiile tehnice proprii: hardware functional (desktop, laptop, tableta, telefon, echivalente), acces internet continuu, functionarea aplicatiei Zoom, camera si microfon.

VI. Participantii vor primi link-urile si invitatiile de conectare prin e-mail înainte de începerea examenului, pe adresele de e-mail precizate în cererea de înscriere. Nu este permisa prezenta altor persoane in zona de lucru in timpul examenului

VII. Examenele orale de grup se vor derula prin aplicatia Zoom. Participantii vor fi grupati câte 3 - 6 persoane. Împarrirea participantilor pe grupe se va realiza de catre examinator. Membrii grupelor vor primi invitaiile de a intra in camera de lucru si au la dispozitie 5 minute pentru a intra în grupa de Zoom. Fiecare grupa primeste tema de examen si timpul de lucru.

Expunerea este efectuata de fiecare candidat, in zona comuna, la finalizarea timpului de lucru, cand camera de lucru va fi inchisa automat.

VIII. Pe tot parcursul examenului, scris si oral, camera video va fi pornita.

 

CONDITII DE ELIBERARE CERTIFICATE ARC

Solicitantii de certificate ARC pentru una din urmatoarele profesiuni: MC, MC-AP, MM, MHS, MHC, MSI, AC, AM, AHS, AHC, ASI, CM/CSM, MP în conformitate cu Schemele EOQ pentru înregistrare / certificare personal calitate, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 

1. Manageri Sistem Calitate / Manager Sistem Calitate în Adm. Publica / Manager Calitate în domeniul sanitar – MC / MC-AP / MCS

a)       Sa aiba studii universitare relevante pentru domeniul în care solicita certificarea

b)       Sa aiba experienta de cel putin patru ani în domenii relevante pentru domeniul în care solicita certificarea (productie, servicii, inginerie, constructii, administratie, activitati economice, stiinte, servicii de îngrijire a sanatatii) din care cel putin doi ani în domeniul controlului, inspectiei, managementului calitatii si/sau conceptie/ proiectare, respectiv în administratia publica pentru MC-AP sau servicii de îngrijire a sanatatii pentru MCS .

c)       Sa fi urmat cursuri de instruire Manageri Sistem Calitate / Manageri Sistem Calitate înadm. publica /Manageri Sistem Calitate în domeniul sanitar, în conformitate cu Schema EOQ (160 ore) sau alte cursuri de instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d)      Absolvirea examenului Manageri Sistem Calitate / Manager Sistem calitate în adm. publica / Manager Calitate în domeniul sanitar, în conformitate cu Schema EOQ   si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC si validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-   ARC.

 

2. Manageri Sistem Mediu - MM

a)       Sa aiba studii universitare relevante pentru domeniul în care activeaza, precum si înalte forme de

învatamânt superior.

b)       Sa aiba experienta de cel putin patru ani în urmatoarele domenii: productie, servicii, inginerie, constructii, administratie, activitati economice, stiinte, din care cel putin doi ani în practica în domenii legate de problemele de mediu

c)       Sa fi urmat cursuri de instruire Manageri Sistem Mediu în conformitate cu Schema EOQ sau alte cursuri de    instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d)       Absolvirea examenului Manageri Sistem Mediu, în conformitate cu Schema EOQ si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC si validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-ARC.

 

3. Manager Sanatate si Securitate Ocupationala - MHS

a)  Sa aiba studii universitare, relevante pentru domeniul în care activeaza;

b)  Sa aiba instruire/ experienta practica de cel putin patru ani în urmatoarele domenii: productie, servicii, inginerie, constructii, administratie/activitati economice, tehnologie, stiinta etc., din care cel putin doi ani experienta practica în domenii legate de problemele de sanatate si securitate ocupationala / protectia muncii;

c)  Sa fi urmat cursul ARC de instruire Manageri Sanatate si Securitate Ocupationala sau alte cursuri de instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d)  Sa faca dovada instruirii specifice pe probleme de Protectia Muncii, conform legislatiei în vigoare sau sa prezinte un proiect cu tema data referitor la sistemul de management sanatate si securitate ocupationala     

e)  Absolvirea examenului Manageri Sanatate si Securitate Ocupationala în conformitate cu Schema armonizata EOQ si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC

f)   Validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-ARC.

 

4. Manager Sistem Siguranta Alimentului - MHC

a)   Sa aiba studii universitare, relevante pentru domeniul în care se solicita certificarea;

b)  Sa aiba instruire/ experienta practica de cel putin patru ani în urmatoarele domenii: productie, servicii, inginerie, constructii, administratie/activitati economice, tehnologie, stiinta, etc., din care cel putin doi ani experienta practica în domenii legate de problemele de siguranta alimentului;

c)  Sa fi urmat cursul ARC de instruire Manageri Siguranta Alimentului conform schemei EOQ (120 ore) sau alte cursuri de instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d)   Sa prezinte un proiect cu tema data referitor la sistemul de management siguranta alimentara

e)  Absolvirea examenului Manageri Siguranta Alimentara în conformitate cu Schema EOQ si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC

f)    Validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-ARC.

 

5. Manager Sistem Securitatea Informatiei - MSI

a)  Sa aiba studii universitare, relevante pentru domeniul în care activeaza;

b)  Sa aiba instruire/ experienta practica de cel putin patru ani în urmatoarele domenii: productie, servicii, inginerie, constructii, administratie/activitati economice, tehnologie, stiinta, etc., din care cel putin doi ani experienta practica în domenii legate de problemele de securitatea informatiei

c)  Sa fi urmat cursul ARC de instruire Manageri Securitatea Informatiei conform schemei EOQ(120 ore) sau alte cursuri de instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d)  Sa prezinte un proiect cu tema data referitor la sistemul de management securitatea informatiei  

e)  Absolvirea examenului Manageri Securitatea Informatiei în conformitate cu Schema EOQ si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC

f)   Validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-ARC.

 

6. Manager Risc / Manager Risc în domeniul sanitar - MR / MRS

a)  Sa aiba studii universitare, relevante pentru domeniul în care se solicita certificarea;

b)   Sa aiba experienta de cel putin patru ani în domenii relevante pentru domeniul în care solicita certificarea (productie, servicii, inginerie, constructii, administratie, activitati economice, stiinte, servicii de îngrijire a sanatatii) din care cel putin doi ani în domeniul managementului riscului pe activita?i specifice domeniului de certificare (productie, respectiv în servicii de îngrijire a sanatatii pentru MRS) .

c) Sa fi urmat cursuri de instruire Manageri Risc / Manager Risc în domeniul sanitar, în conformitate cu Schema EOQ (180 ore) sau alte cursuri de instruire dupa aceiasi tematica si durata, recunoscute de OCP-ARC.

d) Absolvirea examenului Manageri Risc / Manager Risc în domeniul sanitar, în conformitate cu Schema EOQ   si cu Regulamentul de examinare / certificare OCP-ARC si validarea examenului de catre Comitetul de certificare OCP-   ARC.

<<pagina precedenta   pagina urmatoare>>
© Copyright 2002 - ARC - Toate drepturile rezervate